Ośrodek Medycznych
Technologii 3D

wytwarza modele anatomii i patologii przy pomocy druku 3D oraz
obrazowania holograficznego w technologii mieszanej rzeczywistości.

Ośrodek Medycznych Technologii 3D powstał, aby wspomagać lekarzy w prowadzonym przez nich procesie diagnostyczno-terapeutycznym.

Zastosowanie modeli 3D

 • Planowanie zabiegów
 • Nawigacja śródoperacyjna
 • Symulowanie operacji
 • Wytwarzanie specyficznych dla pacjenta narzędzi i szablonów chirurgicznych
 • Nauczanie studentów
 • Edukacja pacjentów
 • Badania naukowych, prace badawczo-rozwojowe

kilka słów o nas

Czym jest ośrodek druku 3D?

Naszym celem, realizowanym przez dostarczanie specyficznych modeli anatomicznych, jest personalizacja leczenia, a w rezultacie podniesienie poziomu opieki medycznej. Ośrodek jest również zaangażowany w prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, których rezultaty w przyszłości mogą poprawić standard leczenia.

Jesteśmy zlokalizowani w obrębie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie, jednak nie ograniczamy działalności jedynie do macierzystego szpitala.

Chętnie podejmujemy współprace ze szpitalami z EuroRegionu Pomerania (województwo zachodniopomorskie, Brandenburgia, Maklemburgia-Pomorze Przednie).

Krótkie wideo o nas

Zobacz jak wygląda proces druku 3D

Poniżej przedstawiamy krótkie wideo ukazujące jak wygląda proces druku

Korzyści druku 3D

Dla pacjenta

 • Krótszy czas operacji i znieczulenia
 • Mniejsze promieniowanie śródoperacyjne
 • Wysoka dokładność zabiegów
 • Szybsza rehabilitacja
 • Mniejsza częstość występowania powikłań
 • Lepsze rozumienie przez pacjenta procedury

Dla chirurga

 • Operacje mogą być planowane wirtualnie, tak aby uzyskać najlepsze rezultaty
 • Operacje mogą być precyzyjnie przećwiczone z wyprzedzeniem
 • Identyfikacja trudności śródoperacyjnych
 • Wprowadzenie bardziej złożonych procedur
 • Wybór, przygotowanie i dopasowanie narzędzi chirurgicznych i implantów
 • Łatwiejsze konsultacje z zespołem wielodyscyplinarnym

Dla szpitala

 • Bardziej efektywne użycie bloku operacyjnego
 • Szybszy obrót łóżkami szpitalnymi
 • Możliwość wykonywania bardziej złożonych operacji
 • Oszczędność kosztów związanych z drukowaniem części zamiennych

zobacz ciekawe

Przypadki wykorzystania klinicznego